برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان

آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان، 28 شهریور ماه با حضور سه نفر از دستیاران طب سنتی ایرانی ورودی های 97 و 98 برگزار شد.
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir