مسابقات کورس اسبدوانی ۱۴۰۱ / نوروزآباد تهران

مسابقات کورس اسبدوانی ۱۴۰۱ / نوروزآباد تهران
مسابقات کورس اسبدوانی ۱۰۰۰ متر، با حضور ورزشکاران از سراسر ایران به مدت هشت هفته در مجموعه اسبدوانی نوروز آباد تهران برگزار می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir