بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند

در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) با حضور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شد.

بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند

بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند

بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند

بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند
بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند

قدردانی از بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز زن

قدردانی از بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز زن
a3l.ir › طب سنتی

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) با حضور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران - کارگروه هم اندیشی زنان دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی ایران - کارگروه هم اندیشی زنان دانشگاه علوم ...
بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه تقدیر شدند

درمان ناباروری مردانه با رویکرد طب مکمل - دانشکده طب سنتی

درمان ناباروری مردانه با رویکرد طب مکمل - دانشکده طب سنتی
a3l.ir › طب سنتی

ارشیو-اخبار-و-رویدادها - دانشگاه خوارزمی - مدیریت روابط عمومی

ارشیو-اخبار-و-رویدادها - دانشگاه خوارزمی - مدیریت روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران - کارگروه هم اندیشی زنان دانشگاه علوم ... مراسم گرامیداشت مقام زن و تقدیر از بانوان نمونه و برتر دانشگاه علوم ... دانشکده طب ایرانی - .

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
قدردانی از بانوان دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز زن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
pr.tums.ac.ir › اخبار
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir