مصاحبه نوروزی برنامه هلال بهار با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر

مصاحبه نوروزی برنامه هلال بهار با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر
دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر مهمان برنامه هلال بهار بودند. در این برنامه دکتر کولیوند به شرح فعالیت های جمعیت هلال احمر در سالی که گذشت پرداخته و در مورد برنامه های آینده جمعیت هلال احمر صحبت کردند.

مصاحبه نوروزی برنامه هلال بهار با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر

مصاحبه نوروزی برنامه هلال بهار با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر

پخش گفتگوی نوروزی رئیس جمعیت هلالاحمر از شبکه خبر

پخش گفتگوی نوروزی رئیس جمعیت هلالاحمر از شبکه خبر
مصاحبه نوروزی برنامه هلال بهار با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر

بازدید دکتر کولیوند از خدمات نوروزی و طرح ملی منتظران ظهور هلال احمر ...

بازدید دکتر کولیوند از خدمات نوروزی و طرح ملی منتظران ظهور هلال احمر ...
www.iribnews.ir › عکس › خبری

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سوانح جوی انجام شود - جمعیت هلال احمر

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سوانح جوی انجام شود - جمعیت هلال احمر
دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر مهمان برنامه هلال بهار بودند. در این برنامه دکتر کولیوند به شرح فعالیت های جمعیت هلال احمر در سالی که گذشت ...

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : iribnews.ir