برداشت یاقوت های سرخ از انارستان های پاکدشت

برداشت یاقوت های سرخ از انارستان های پاکدشت
پاییز که به نیمه می‌رسد، فصل برداشت یاقوت‌های سرخ از ۲۵۰ هکتار از باغ‌های انار شهرستان پاکدشت در استان تهران نیز آغاز می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir