انتقاد شدید رئیس نظام پرستاری از وزیر بهداشت/ ریالی بابت تعرفه به پرستاران نداده اند

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در بیانیه‌ای، از وزارت بهداشت و شخصِ وزیر برای عدم اجرای قوانین و مصوبات پرستاری و...، به شدت انتقاد کرد.

انتقاد شدید رئیس نظام پرستاری از وزیر بهداشت/ ریالی بابت تعرفه ...

انتقاد شدید رئیس نظام پرستاری از وزیر بهداشت/ ریالی بابت تعرفه ...

یک ریال بابت تعرفه پرستاری پرداخت نشد - خبر دارو

یک ریال بابت تعرفه پرستاری پرداخت نشد - خبر دارو
انتقاد شدید رئیس نظام پرستاری از وزیر بهداشت/ ریالی بابت تعرفه ...

شوی رسانهای وزارت بهداشت بعد ۱۵ سال با اجرای ناقص قانون تعرفه ...

شوی رسانهای وزارت بهداشت بعد ۱۵ سال با اجرای ناقص قانون تعرفه ...
۲- تا این لحظه به رغم دستورات رهبری؛ ریاست جمهوری و…، یک نفر از پرستاران جوان دهه هفتاد و مدافعین سلامت طرحی و تمدید طرح ایام کرونا با هیچ ...

شمارش معکوس برای اجرای درست قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

شمارش معکوس برای اجرای درست قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
یک ریال بابت تعرفه پرستاری پرداخت نشد - خبر دارو

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از 13 سال به بدترین شکل اجر شد

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از 13 سال به بدترین شکل اجر شد
www.khabardaroo.ir › news › یک-ریال-بابت-تعرفه-...

توزیع 1200 میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری

توزیع 1200 میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در بیانیهای، از وزارت بهداشت و شخصِ وزیر برای عدم اجرای قوانین و مصوبات پرستاری به شدت انتقاد کرد.

وزیر بهداشت: پولی برای اجرای تعرفه گذاری پرستاری نداریم - Magiran

وزیر بهداشت: پولی برای اجرای تعرفه گذاری پرستاری نداریم - Magiran
نداده

اختصاص حدود ۱۰ درصد سرانه سلامت به اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات ...

اختصاص حدود ۱۰ درصد سرانه سلامت به اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات ...
نداده

مهمترین اخبار ایران و جهان - ویستا

مهمترین اخبار ایران و جهان - ویستا
شوی رسانهای وزارت بهداشت بعد ۱۵ سال با اجرای ناقص قانون تعرفه ...
منبع خبر : alef.ir