بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا

بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا
بیش از 3 هزار قطعه لوح هخامنشی همزمان با سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به کشور برگردانده شد.

بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا - خبرگزاری صدا و سیما

بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا - خبرگزاری صدا و سیما

بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا - صاحبخبر

بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا - صاحبخبر
بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا - خبرگزاری صدا و سیما

۳۵۰۶ لوح هخامنشی از آمریکا به ایران بازگردانده شد - ایسنا

۳۵۰۶ لوح هخامنشی از آمریکا به ایران بازگردانده شد - ایسنا
www.iribnews.ir › news › بازگشت-بیش-از-۳-هزار-لو...

بازگشت 20 هزار لوح هخامنشی از آمریکا - انصاف نیوز

بازگشت 20 هزار لوح هخامنشی از آمریکا - انصاف نیوز
بیش از 3 هزار قطعه لوح هخامنشی همزمان با سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به کشور برگردانده شد.

آمریکا الواح هخامنشی را به ایران پس میدهد - ایسنا

آمریکا الواح هخامنشی را به ایران پس میدهد - ایسنا
بازگشت بیش از ۳ هزار لوح هخامنشی از آمریکا - صاحبخبر

رئیسی چه سوغاتی از نیویورک آورد؟/بازگشت ۳۵۰۶ لوح مصادرهشده توسط ...

رئیسی چه سوغاتی از نیویورک آورد؟/بازگشت ۳۵۰۶ لوح مصادرهشده توسط ...
sahebkhabar.ir › news › بازگشت-بیش-از-۳-هزار-لوح-...

سوغات رئیسی از نیویورک؛ بازگشت ۳۵۰۰ لوح هخامنشی - تابناک

سوغات رئیسی از نیویورک؛ بازگشت ۳۵۰۰ لوح هخامنشی - تابناک
بیش از 3 هزار قطعه لوح هخامنشی همزمان با سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به کشور برگردانده شد.

بازگشت بیش از ۲۰ هزار
منبع خبر : iribnews.ir