رعايت ترتيب درخوردن انواع غذاها از دیدگاه طب ایرانی

دستیار طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: افراد سعي كنند از خوردن غذاهاي مختلف در يك وعده غذایی پرهیز کنند.
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir