آخرین وضعیت ارز ترجیحی دارو

آخرین وضعیت ارز ترجیحی دارو
اختلاف ارز ترجیحی و ارز آزاد در دارو؛ به اندازه ای است که توانسته همچنان بازار سوداگران ارز را داغ نگه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir