سرطان عامل فوت ۱۰ میلیون انسان در جهان

مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰ میلیون نفر در جهان گذشت.
منبع خبر : alef.ir