گریه برحسین کن، گریه اثر دارد+فیلم

گریه برحسین کن، گریه اثر دارد+فیلم
قلبی که در عزای امام حسین (ع) بشکند و چشمی که بر مصیبت او بگیرد در روز قیامت لرزان و ترسان نخواهد بود.

گریه برحسین کن، گریه اثر دارد+فیلم - خبرگزاری صدا و سیما

گریه برحسین کن، گریه اثر دارد+فیلم - خبرگزاری صدا و سیما

اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر حسین بن علی گریه کن - آپارات

اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر حسین بن علی گریه کن - آپارات
گریه برحسین کن، گریه اثر دارد+فیلم - خبرگزاری صدا و سیما

گریه بر امام حسین(ع) چگونه گناهان را پاک میکند؟+فیلم

گریه بر امام حسین(ع) چگونه گناهان را پاک میکند؟+فیلم
www.iribnews.ir › وبگردی › مناسبتی

نجات و بهشت رفتن انسان گنهکار به صرف گریه بر امام حسین(ع)!؟

نجات و بهشت رفتن انسان گنهکار به صرف گریه بر امام حسین(ع)!؟
گریه برحسین کن، گریه اثر دارد+فیلم · گریهای که سبک زندگی را تغییر میدهد · *مگر اسلام ما را از غمگساری نهی نکرده است پس چه سِری در این گریه نهفته ...

روانشناسی
منبع خبر : iribnews.ir