جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده طب ایرانی برگزار شد

جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده طب ایرانی با حضور سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سه شنبه 9 خرداد ماه در سالن اجتماعات دانشکده طب ایرانی برگزار شد.

اخبار شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده پرستاری و مامایی

اخبار شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده پرستاری و مامایی

اخبار و تازه ها - دانشکده طب ایرانی

اخبار و تازه ها - دانشکده طب ایرانی
اخبار شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری جلسه شورای پژوهشی (سیاست گذاری) در سال 1402

برگزاری جلسه شورای پژوهشی (سیاست گذاری) در سال 1402
نحوه تعامل و همکاری جهت انجام مشاوره و مشارکت در قالب پروژه، ثبت اختراع و ساخت Device و برگزاری نشست مشترک با اساتید و دانشجویان دانشکده از جمله موارد مطرح شده ...

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و ...

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و ...
اخبار و تازه ها - دانشکده طب ایرانی

برگزاری جلسه شورای فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت

برگزاری جلسه شورای فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
معاونت پژوهشی دانشکده طب ایرانی، در برگزاری سلسله کارگاه های پژوهشی باهدف توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی با انجمن ...

گروه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه - دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه - دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری جلسه شورای پژوهشی (سیاست گذاری) در سال 1402

دانشکده طب ایرانی | تاریخچه - دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده طب ایرانی | تاریخچه - دانشگاه علوم پزشکی ایران
vcr.tums.ac.ir › اخبار

معرفی گروه طب ایرانی | دانشکده پزشکی

معرفی گروه طب ایرانی | دانشکده پزشکی
دکتر فتوحی : امیدوارم همه عزیزانی که در حیطه پژوهش تحقیق می کنند تا بخشی از معمای بزرگ دانش پزشکی را حل کنند، چه در جهان، چه در ایران و به ویژه ...

جلسه راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت برگزار شد

جلسه راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت برگزار شد
برگزاری دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و ...
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir