وقتی یافت آباد به حراج گذاشته شد!

وقتی یافت آباد به حراج گذاشته شد!
تهران حیاتی به درازای تاریخ ایران دارد با شناسنامه‌ای چندهزارساله که از آبادی‌های کوچک و بزرگش حکایت می‌کند و روندی که این شهر را به شکل امروزش کشاند...

وقتی یافت آباد به حراج گذاشته شد! - خبرگزاری صدا و سیما

وقتی یافت آباد به حراج گذاشته شد! - خبرگزاری صدا و سیما

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : iribnews.ir