بیمه های تکمیلی با بیمه های پایه هماهنگ نیستند

بیمه های تکمیلی با بیمه های پایه هماهنگ نیستند
دبیر کارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران گفت: برای رفع مشکلات بیماران در بهره مندی از خدمات نسخه الکترونیک بیمه های تکمیلی باید با بیمه های پایه هماهنگ شوند.
منبع خبر : iribnews.ir