کمک مومنانه قهرمانان کشتی جهان و المپیک در تهران

کمک مومنانه قهرمانان کشتی جهان و المپیک در تهران
هزار بسته معیشتی توسط فدراسیون کشتی تهیه و صبح امروز با حضور قهرمانان جهان و المپیک در خانه کشتی شهید صدرزاده بسته بندی شد و قرار است در اختیار افراد نیازمند و کم برخوردار جامعه قرار گیرد
منبع خبر : iribnews.ir