حفظ سرمایه‌های فرهنگی با فناوری‌های دیجیتال

حفظ سرمایه‌های فرهنگی با فناوری‌های دیجیتال
با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، سرمایه‌های فرهنگی به‌صورت هوشمند، ثبت و برای این سرمایه‌ها تولید محتوا صورت می‌گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir