شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری
منطقه دودانگه ساری در استان مازندران، استعداد خوبی برای پرورش گل محمدی دارد. برداشت گل محمدی در دودانگه ساری آغاز شد است. گل محمدی به دلیل قابلیت رشد با آبیاری کم و سازگاری با شرایط آب و هوایی می‌تواند در همه مناطق پرورش یافته، و در دیگر شهر‌های استان نیز در حال کشت می‌باشد. مازندران دارای ۹۵ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود از این مقدار ۶۶۰ هزار لیتر گلاب استحصال شود که بیشترین سهم آن مربوط به دودانگه ساری می‌باشد.

تصاویر: شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - Entekhab.ir

تصاویر: شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - Entekhab.ir

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری | خبرگزاری صدا و سیما

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری | خبرگزاری صدا و سیما
تصاویر: شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - Entekhab.ir

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - باشگاه خبرنگاران

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - باشگاه خبرنگاران
www.entekhab.ir › عکس › آخرین

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری - Akharinkhabar.ir

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری - Akharinkhabar.ir
برداشت گل محمدی در دودانگه ساری از جمله روستای کلیج کلاً آغاز شد است. گل محمدی به دلیل قابلیت رشد با آبیاری کم و سازگاری با شرایط آب و هوایی ...

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری - خبرگزاری صدا و سیما

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری - خبرگزاری صدا و سیما
شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری | خبرگزاری صدا و سیما

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - خبر فارسی

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - خبر فارسی
www.iribnews.ir › عکس › خبری

جشنواره گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - خزرنما

جشنواره گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - خزرنما
برداشت گل محمدی در دودانگه ساری از جمله روستای کلیج کلاً آغاز شد است. گل محمدی به دلیل قابلیت رشد با آبیاری کم و سازگاری با شرایط آب و هوایی ...

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری - نگارآنلاین

شاد پیمایی گل محمدی و گلاب گیری در ساری - نگارآنلاین
شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - باشگاه خبرنگاران

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - اخبار روز ایران

شادپیمایی گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه ساری - اخبار روز ایران
www.yjc.ir › عکس › استانها
منبع خبر : iribnews.ir