چند درصد بزرگسالان ایران دارای کارت اهدای عضو هستند؟

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: حدود ۱۰ درصد بزرگسالان در ایران دارای کارت اهدای عضو هستند و این میزان در حال افزایش است.
منبع خبر : alef.ir