«ما مردم» پرس‌تی‌وی و بررسی نقش آمریکا در شکل‌گیری داعش

«ما مردم» پرس‌تی‌وی و بررسی نقش آمریکا در شکل‌گیری داعش
برنامه «ما مردم» شبکه پرس تی‌وی به نقش آمریکا در شکل‌گیری داعش اختصاص دارد.

منبع خبر : iribnews.ir