صد قلم داروی جدید تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفت

صد قلم داروی جدید تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفت
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در راستای کاهش هزینه های دارویی آحاد جامعه، صد قلم دارویی که در سال گذشته افزایش قیمت یافته بود اما به دلیل نداشتن منابع بیمه ای تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار نگرفته بود به طور کامل مورد تعهد این سازمان قرار گرفت.
منبع خبر : behdasht.gov.ir