94 بیمار دیگر قربانی کرونا شدند

94 بیمار دیگر قربانی کرونا شدند
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازفوت 94 بیمار دیگر به کرونا خبر داد.
منبع خبر : behdasht.gov.ir